Оставете ги точната адреса со улица, број, влез и стан и името на правниот субјект и кратко објаснете го дефектот односно вашето барање. Во случај на потреба, повратна информација ќе добиете на телефонскиот број кој ќе го наведете.

Формулар за пријава на дефект
Дефект :*  
Улица :*
Број:*
Влез:
Стан:
Име на фирма:
Внесете контакт на кој сакате да добиете повратна информација:
Телефонски број:*
  
Емаил:  
Комерци. шифра: *
Име:
Презиме:
Опис рекламација: