ПРЕГЛЕД НА ЗАТВОРЕНИ ОБЈЕКТИ

Улица Број
УлицаБројПотрошувачПричина за прекин во испораката
МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО (РУДИ ЧАЈАВЕЦ)4Влез: / Стан: 17ТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
ФРАЊО КЛУЗ2 (33)Влез: 2 / Стан: 17ТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
КУЗМАН Ј.ПИТУ19Влез: 6 / Стан: НЕМА ДОВОД НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДО ТОПЛИНСКА СТАНИЦА
КОСТА НОВАКОВИЌ26Влез: / Стан: ДЕФЕКТ ВО ТОПЛИНСКА СТАНИЦА
В.ГЛАВИНОВ3Влез: / Стан: НЕМА ДОВОД НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДО ТОПЛИНСКА СТАНИЦА
ЖЕЛЕЗНИЧКА (ЈОРДАН МИЈАЛКОВ)50АВлез: / Стан: ТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
ЛЕНИНГРАДСКА (СТИВ НАУМОВ)102ВВлез: / Стан: 2ТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
МАКСИМ ГОРКИ Влез: / Стан: ДЕФЕКТ НА ПРИКЛУЧОК
САМУИЛОВА ББМузеј на современа уметностТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
КОЧО РАЦИН14Влез: анекс / Стан: ТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ6НУБ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-НОВ ДЕЛТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ34ААгенција за спорт и младиТЕЧЕЊЕ ОД ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА